Servicii contabile

Contabilitate primara:

 • Contabilitatea registrului de casa.
 • Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri).
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli.
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie.
 • Intocmirea de state de plata, pontaje.
 • Completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.
 • Completarea de ordine de plata, foi de varsamant.
 • Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.

Contabilitate de gestiune:

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor.
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice.
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori.
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Contabilitate financiara:

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale.
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale.
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil.
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului.
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare.
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Refacere contabilitate:

 • In urma unei analize amanuntite firma noastra isi asuma raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei contabile. Aceasta insemnand:
 • Reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM).
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva - taxa pe valoarea adaugata.
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
 • Reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit.
 • Refacerea balantei de verificare.

Oferim servicii de certificare bilant:

 • Raportare semestriala.
 • Situatie financiara anuala simplificata.
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil, pe baza balantelor si a actelor prezentate.