Concediu medical fara stagiu de cotizare

Atata timp cat incapacitatea temporara de munca este constatata de un medic care elibereaza Certificat de Concediu Medical, insa salariatul nu are stagiu de cotizare – se considera ca acesta absenteaza motivat – salariatul neavand dreptul la plata indemnizatiei de concediu medical. In pontaj zilele respective vor consemna ca „AM” – absenta motivata, iar in declaratia 112 zilele respective se vor evidentia la zile suspendate.

Taxele se vor plati la salariul REALIZAT, nu la minimul pe economie, deoarece taxele se calculeaza corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna cand contractul a fost ACTIV, iar concediul medical suspenda de drept contractul individual de munca, fara a avea obligatia trasmiterii in REVISAL a suspendarii pentru aceasta situatie.

BAZA LEGALA:

COD FISCAL: ART. 146 - Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale

(51) Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

COD FISCAL: ART. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate
(51) Prevederile art. 146 alin. (51) - (54) se aplică în mod corespunzător.

CODUL MUNCII: Art. 50 . [suspendarea de drept ]
Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate:
-
Rândul 5 “Ore lucrate efectiv în lună” – se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncăsau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporarăde muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii și sunt considerate ore efectiv lucrate).

- Rândul 6 “Ore suspendate în lună” – se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator din fondul de salarii.

 

 

« vezi toate noutatile