Aveti intrebari ? nu ezitati sa ne contactati

  • Seriozitate!
Vezi toate articolele

DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE

8 mai 2021

Informare pe scurt: S-a introdus o noua obligativitate legala PENTRU ADMINISTRATORUL/ASOCIATII societatilor comerciale – si anume: depunerea DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE. Aceasta declaratie trebuie depusa in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare. Declaratia resprectiva se completeaza si se depune la ONRC insotita de o cerere.

Amenda pentru nedepunerea in termen a acestei declaratii este cuprinsa intre 5000 si 10.000 lei!!!!!!

Explicatii pe lung: Va aduc la cunostinta ca in Monitorul oficial nr. 0446 din 27 aprilie 2021 a fost publicata Legea nr. 101 din 2021pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Legea nr. 101/2021 modifică legislația în domeniul combaterii spălării banilor și combaterea finanțării terorismului adoptate prin Legea nr. 129/2019 cu modificări ulterioare.

Pentru entitățile raportoare se descrie mai exact ce trebuie să raporteze la Oficiu, astfel:

„(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau

b) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi”.

Anterior, entitățile raportoare aveau obligația să raporteze și acele tranzacții care ridică suspiciuni, anomalii față de profilul clientului ori datele clientului nu erau de actualitate. 

Din perspectiva societăților de persoane, se revine la obligația declarării beneficiarului real în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

Se păstrează obligația redepunerii declarației cu beneficiarul real ori de câte ori apar modificări în termen de 15 zile de la data apariției modificărilor.

Din păcate, legea nu aduce măsuri tranzitorii în sensul că nu se stabilește ce procedură trebuie să urmeze acele societăți ce și-au depus deja situațiile financiare anuale pentru anul 2020 înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, prin comparație, de exemplu, cu acele societăți de persoane ce vor aproba și depune situațiile financiare anuale pentru anul 2020 după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Prezenta lege intră în vigoare în data de 30 aprilie 2021.

Baza legala: extras lin Legea 101/2021

92^1. Articolul 56

(1) Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

(1^1) Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

92^2. La articolul 56, alineatul (1^2) se abrogă.

92^3. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Articole & Noutati

28 iulie 2022
Impozitare contracte de munca part-time, de la 01.08.2022

Incepând cu data de 01.08.2022, pentru contractele de muncă cu timp parțial, când salariatul realizează venituri dintr-unul sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar valoarea salariului cumulat este mai mică decât valoarea unui salariul minim brut intreg, se calculează și se datorează la plată contribuția la asigurările sociale (pensii si sanatate) la […]

Mai multe detalii
2 octombrie 2021
Limita sponsorizari

Daca o firma doreste sa faca un contract de sponsorizare cu un ONG si sa beneficieze de scaderea din impozit a sumei sponsorizate, primul lucru pe care trebuie sa il faca este sa verifice daca acel ONG este inscris in Registrul Entitatilor si unitatilor de cult: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ Pentru microintreprinderi limita este de: 20% din impozitul […]

Mai multe detalii
8 mai 2021
DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE

Informare pe scurt: S-a introdus o noua obligativitate legala PENTRU ADMINISTRATORUL/ASOCIATII societatilor comerciale – si anume: depunerea DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE. Aceasta declaratie trebuie depusa in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare. Declaratia resprectiva se completeaza si se depune la ONRC insotita de o cerere. Amenda pentru nedepunerea in […]

Mai multe detalii

CONTABILITATE LA #SUPERLATIV

ACCES CONSULT CONTAB SRL
Str. Constantin Radulescu Motru nr 23, bloc 35, Scara 2, etaj 4, ap 52, interfon 52, sector 4, Bucuresti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram