Raportarea ABSENTELOR in REVISAL

Codul Fiscal spune ca CAS si sanatate se platesc la salariul minim pe economie indiferent de cate zile lucrate sunt. Pentru a plati, insa, CAS si sanatate la nr de zile lucrate, zilele de absente nemotivate si zilele de concediu fara plata TREBUIESC raportate ITM, in REVISAL,  ca "suspendare contract".

Raportarea concediului fara plata sau a ABSENTELOR, se face cf HG 905/2017 astfel:

Art. 3. — (1) Registrul se întocmeşte în formă electronică.

(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date, fără a avea caracter limitativ: .......

o) perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

Art. 4. — (1) Transmiterea registrului către inspectoratul teritorial de muncă, cu datele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:

e) datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;

Cu alte cuvinte: pentru Concediu Fara Plata – trebuie sa existe cerere facuta de salariat si aprobata – aceasta transmitandu-se in REVISAL cu cel putin 1 zi inainte; iar ABSENTELE se transmit in REVISAL (la ITM) in termen de 3 zile lucratoare. Asta inseamna ca dumneavoastra sa tineti legatura, din cursul lunii, cu departamentul de contabilitate sau resurse umane si sa comunicati in timp util cand absenteaza salariatii – ca sa se poata face transmiterea la ITM si astfel sa platiti sanatatea si CAS la zilele efectiv lucrate, in caz contrar se calculeaza la 1900 lei (salariul minim pe economie valabil la 01 ianuarie 2018)

« vezi toate noutatile