REGISTRUL BENEFICIARILOR DE SPONSORIZARI

Pentru a beneficia de facilitătile fiscale aferente sponsorizarilor, operatorii economici platitori de impozit pe profit sau microintreprinderi vor beneficia de respectivele facilitati, doar daca aceste sponsorizari sunt efectuate catre persoane inscrise în registrul beneficiarilor de sponsorizări/ REGISTRUL ENTITATILOR/UNITATILOR DE CULT.

O entitate sau o unitate de cult se poate înscrie în registru daca indeplineste urmatoarele conditii:

a)    desfasoara activitatea în domeniul pentru care a fost constituita;

b)    a îndeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c)    nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta/termen de plata;

d)    a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;

e)    nu a fost declarată inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

O entitate interesată de înregistrarea în registru va depune în format electronic prin mijloace de transmitere la distanță formularul 163 - cerere de înscriere în registru. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatul de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale/Primarie, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

In conținutul cererii solicitantul declara pe propria raspundere că desfasoara activităti în domeniul pentru care a fost constituita.

Autoritatea fiscala are termen de soluționare a cererii 10 zile de la depunere.

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor efectuate catre entităti persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unităti de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar DACA beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data
incheierii contractului, în Registrul entitatilor/unitătilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

În cazul microintreprinderilor, sumele aferente sponsorizarilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit şi a unitatilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor daca, la data incheierii contractului, aceste entitati sunt inscrise în Registrul entitătilor/unitătilor de cult pentru care se
acordă deduceri.

De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitătilor de cult daca, la momentul platii sumelor, entitatea respectiva figureaza în Registrul entitatilor/unitătilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

 

 

 

« vezi toate noutatile