Servicii de resurse umane

 Servicii de resurse umane (personal) :

 • Intocmirea contractelor individuale de munca.
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca.
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor.
 • Intocmirea adeverintelor de salariu.
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal.
 • Consultanta privind salarizarea.
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca.
 • Intocmirea dosarelor de personal.

Servicii de salarizare :

 • Intocmirea statelor de plata.
 • Intocmirea pontajelor.
 • Depunerea declaratiilor rectificative.
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor.
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate.
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna.
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati.
 • Calculul impozitelor pe salarii.
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, fondului de garantare a creanttelor salariale, asigurari pentru somaj.