Aveti intrebari ? nu ezitati sa ne contactati

  • Seriozitate!
Vezi toate articolele

Despre utilizarea zilierilor

11 august 2017

 Care sunt documentele esentiale in vederea eliberarii registrului de evidenta a zilierilor pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care lucreaza cu zilierii:

1. Cerere tip pentru eliberarea registrului
2. Delegatie speciala pentru ridicarea registrului
3. Copie CUI
4. Copie act identitate persoana delegata.

Zilierii reprezinta lucratorii care nu datoreaza contributii sociale obligatorii. Nici beneficiarii lucrarilor cu care acestia colaboreaza nu datoreaza contributii sociale obligatorii. Zilierii pot munci maxim 12 ore ca durata zilnica si maxim 90 de zile pe an. Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă

Domeniile in care zilierii vor putea presta munca necalificata ocazionala sunt:

a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;
b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;
d) colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si clasa 3811;
e) recuperarea materialelor - grupa 383;
f) comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;
g) activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor - grupa 823;
h) publicitate - grupa 731;
i) activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica - spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;

j) activitati de cercetare-dezvoltare in biotehnologie - clasa 7211, activitati de cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie - clasa 7219;
k) activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);
l) activitati de intretinere peisagistica - plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare - clasa 8130;
m) cresterea materialului saditor - cresterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operatiuni de ingrijire/curatare a pomilor, activitati ale pepinierelor, cu exceptia celor pentru arbori de padure - clasa 0130;
n) activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale - clasa 9140;
o) cresterea si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale - clasa 0149;
p) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
q) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - cabane;
r) activitati ale bazelor sportive - clasa 9311;
s) activitati ale cluburilor sportive - clasa 9312;
s) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621.

Legea prevede si faptul ca zilierii vor putea fi folositi si de catre institutiile publice autorizate sa realizeze cercetari arheologice sau de catre oficiile judetene de studii pedologice si agrochimice.

Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă, certificată "conform cu originalul". 

Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 8,735 lei/oră, şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

Calculul şi reţinerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăţi a remuneraţiei brute zilnice sau, după caz, la data plăţii la sfârşit de săptămână sau la data plăţii la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii.

Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. 

Cuantumul impozitului prevăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru neintocmirea unui registrul de evidenta a zilierilor se instituie amenda de 6.000 de lei.

Atentie! Doar in situatia in care zilierii vor semna registrul la finalul zilei de lucru, vor fi platiti.

Angajatorii sunt obligati sa achite cheltuielile aferente ingrijirii medicale a zilierului, in caz de accident.
In vederea obtinerii calitatii de asigurat in sistemul public de pensii, somaj, asigurari pentru accidente de munca, boli profesionale si in sistemul de asigurari sociale de sanatate, zilierul va incheia, daca doreste, o asigurare de sanatate, pensie, asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.

Cateva obligatii esentiale pentru angajatorii care lucreaza cu zilieri, in materie de SSM

- Angajatorii sunt obligati sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor, sa le asigure instruire cu privire la pericolele la care sunt expusi daca nu respecta masurile de prevenire si protectie.

- Mai mult, angajatorii detin obligatia de a solicita zilierilor, prin semnatura cu asumare pe proprie raspundere, ca au o stare a sanatatii care le permite sa desfasoare activitatea in cauza.

- In acelasi timp, tot in materie de SSM angajatorii vor pune la dispozitia zilierilor echipamente de munca adecvate, vor comunica catre inspectoratul teritorial de munca evenimentele in care au fost implicati zilierii si vor inregistra accidentele de munca in care au fost implicati acestia.

Atentie! Se instituie amenzi cuprinse in intervalul 10.000 - 20.000 de lei pentru angajatorii care folosesc zilieri pentru alte activitati decat cele prevazute de lege.

Amenda va fi de 6.000 de lei pentru angajatorii care folosesc zilieri cu durata zilnica de executare a activitatii mai mare de 12 ore si mai mare de 6 ore pentru zilierii minori cu capacitate de munca.

Aceeasi amenda, de 6.000 de lei se instituie in cazul angajatorilor care folosesc zilieri pentru o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate intr-un an calendaristic.

6.000 de lei este amenda pentru angajatorii care folosesc zilieri care sa presteze activitate in beneficiul unui tert!

Zilierii se pot asigura facultativ in sistemul public de pensii!
In mod concret, zilierul trebuie sa semneze un contract de asigurare sociala cu casa de pensii la care zilierul este arondat in functie de domiciliul sau.

Zilierul are dreptul sa refuze semnarea registrului daca aceasta mentiune nu este realizata.

Ce trebuie sa stim despre plata zilierilor:
1. Plata zilierilor se realizeaza la finalul fiecarei zile de lucru, inainte de semnarea in registru de catre zilieri si de catre beneficiar.
2. Plata zilierilor se poate efectua si la finalul saptamanii sau la finalul perioadei de desfasurare a activitatii.
Acest lucru este posibil daca intre zilieri si beneficiari se intocmeste un acord exprimat in scris de catre ambele parti. Acordul se exprima in prima zi in care zilierul incepe activitatea la beneficiar.

Ce trebuie sa stim despre Registrul de Evidenta a Zilierilor?
Registrul de evidenta a zilierilor reprezinta documentul oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. Pe baza sa se realizeaza planul national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si contribuie la eliminarea muncii nedeclarate.

Registrul de evidenta a zilierilor va fi completat in ordine cronologica, pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii.

Care sunt regulile de care tinem cont pentru inscrierea datelor in registrul de evidenta a zilierilor:
- Datele se vor inscrie in registru DOAR cu cerneala sau pasta albastra
- Daca doriti sa modificati datele inscrise, taiati cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si veti inscrie datele corecte, tot cu cerneala sau pasta rosie. Trebuie sa lasati vizibila inscrierea anterioara si sa aplicati stampila si semnatura beneficiarului de lucrari.
- Datele sunt inscrise in ordinea cronologica de utilizare a zilierilor.
- Registrul este intocmit zilnic. Exceptie fac zilele in care nu lucram cu zilieri.
- Registrul nu va contine pagini sau pozitii libere.
- Prima pagina a registrului va contine datele de identificare ale beneficiarului de lucrari.

De unde procuram registrul de evidenta a zilierilor?
Registrul poate fi achizitionat de la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia isi are sediul beneficiarul de lucrari si/sau, dupa caz, de la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia se afla sucursala, agentia, reprezentanta, punctul de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in cazul in care le-a fost delegata competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri.

Unde se pastreaza registrul de evidenta a zilierilor?
Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei, punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, iar o copie dupa acesta se transmite la inspectoratul teritorial de munca pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea aceste entitati.

Beneficiarul de lucrari este responsabil de respectarea prevederilor legale privind conducerea, completarea si pastrarea registrului, fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru.
La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar, cu mentionarea si a initialei tatalui.

Articole & Noutati

28 iulie 2022
Impozitare contracte de munca part-time, de la 01.08.2022

Incepând cu data de 01.08.2022, pentru contractele de muncă cu timp parțial, când salariatul realizează venituri dintr-unul sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar valoarea salariului cumulat este mai mică decât valoarea unui salariul minim brut intreg, se calculează și se datorează la plată contribuția la asigurările sociale (pensii si sanatate) la […]

Mai multe detalii
2 octombrie 2021
Limita sponsorizari

Daca o firma doreste sa faca un contract de sponsorizare cu un ONG si sa beneficieze de scaderea din impozit a sumei sponsorizate, primul lucru pe care trebuie sa il faca este sa verifice daca acel ONG este inscris in Registrul Entitatilor si unitatilor de cult: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ Pentru microintreprinderi limita este de: 20% din impozitul […]

Mai multe detalii
8 mai 2021
DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE

Informare pe scurt: S-a introdus o noua obligativitate legala PENTRU ADMINISTRATORUL/ASOCIATII societatilor comerciale – si anume: depunerea DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE. Aceasta declaratie trebuie depusa in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare. Declaratia resprectiva se completeaza si se depune la ONRC insotita de o cerere. Amenda pentru nedepunerea in […]

Mai multe detalii

CONTABILITATE LA #SUPERLATIV

ACCES CONSULT CONTAB SRL
Str. Constantin Radulescu Motru nr 23, bloc 35, Scara 2, etaj 4, ap 52, interfon 52, sector 4, Bucuresti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram