Aveti intrebari ? nu ezitati sa ne contactati

  • Seriozitate!
Vezi toate articolele

Programare Concedii de Odihna

21 decembrie 2020

Toti agentii economici care au salariati, sunt obligati conform art 148 din Codul muncii sa efectueze Programarea Concediilor de Odihna la sfarsitulul anului calendaristic pentru anul urmator.

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, cei mai mult angajatori acordand in practica 21 de zile lucratoare. Sarbatorile legale in care nu se lucreaza, precum si zilele libere platite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual. Perioadele de incapacitate temporara de munca, concediu de maternitate sau orice alt tip de concediu medical – nu afecteaza numarul de zile de concediul la care are dreptul un salariat. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, iar compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat nu nu se poate face decat la incetarea contractului de munca.

In cazul in care cele 20/21 zile lucratoare (sau cate zile de CO sunt stabilite prin Regulamentul intern) se acorda fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

Programarea concediilor de odihna trebuie actualizata la fiecare noua angajare, fiecare nou salariat avand dreptul la un numar de zile de concediu de odihna proportional cu timpul lucrat. Spre exemplu, daca in Regulamentul Intern sunt prevazute 21 de zile lucratoare de Concediu de Odihna, un salariat are dreptul la 1.75 zile de CO/luna lucrata. In cazul in care Programarea Concediilor de odihna se face individual, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel putin 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.

Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent, din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă. În acest caz angajatorul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

MODE DECIZIE PROGRAMARE CONCEDII DE ODIHNA

DECIZIE INTERNA

nr. .1..../data ..28.12.2021..

Obiect: PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA PENTRU ANUL 2022

Reprezentantul legal al ............................. SRL  dna/dl. .............................. in calitate de Administrator In baza art. 148 din Codul Muncii; In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii,

D E C I D E:

 Art. 1. Se aproba programarea concediilor legale de odihna pe anul 2022 pentru salariatii nostri, conform tabelului de mai jos, tabel ce face parte integranta din prezenta decizie.

Nr. crt.Numele si prenumele salariatului               LUNA/perioada  Semnatura
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8   
9.   
10.   
11.   
12.   

Data,                                                                         Administrator / Director general,

28.12.2021                                                           

Articole & Noutati

28 iulie 2022
Impozitare contracte de munca part-time, de la 01.08.2022

Incepând cu data de 01.08.2022, pentru contractele de muncă cu timp parțial, când salariatul realizează venituri dintr-unul sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar valoarea salariului cumulat este mai mică decât valoarea unui salariul minim brut intreg, se calculează și se datorează la plată contribuția la asigurările sociale (pensii si sanatate) la […]

Mai multe detalii
2 octombrie 2021
Limita sponsorizari

Daca o firma doreste sa faca un contract de sponsorizare cu un ONG si sa beneficieze de scaderea din impozit a sumei sponsorizate, primul lucru pe care trebuie sa il faca este sa verifice daca acel ONG este inscris in Registrul Entitatilor si unitatilor de cult: https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ Pentru microintreprinderi limita este de: 20% din impozitul […]

Mai multe detalii
8 mai 2021
DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE

Informare pe scurt: S-a introdus o noua obligativitate legala PENTRU ADMINISTRATORUL/ASOCIATII societatilor comerciale – si anume: depunerea DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL AL PERSOANEI JURIDICE. Aceasta declaratie trebuie depusa in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare. Declaratia resprectiva se completeaza si se depune la ONRC insotita de o cerere. Amenda pentru nedepunerea in […]

Mai multe detalii

CONTABILITATE LA #SUPERLATIV

ACCES CONSULT CONTAB SRL
Str. Constantin Radulescu Motru nr 23, bloc 35, Scara 2, etaj 4, ap 52, interfon 52, sector 4, Bucuresti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram