Aveti intrebari ? nu ezitati sa ne contactati

  • Seriozitate!
Vezi toate articolele

REGISTRUL BENEFICIARILOR DE SPONSORIZARI

5 aprilie 2019

Pentru a beneficia de facilitătile fiscale aferente sponsorizarilor, operatorii economici platitori de impozit pe profit sau microintreprinderi vor beneficia de respectivele facilitati, doar daca aceste sponsorizari sunt efectuate catre persoane inscrise în registrul beneficiarilor de sponsorizări/ REGISTRUL ENTITATILOR/UNITATILOR DE CULT.

O entitate sau o unitate de cult se poate înscrie în registru daca indeplineste urmatoarele conditii:

a)    desfasoara activitatea în domeniul pentru care a fost constituita;

b)    a îndeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevăzute de lege;

c)    nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta/termen de plata;

d)    a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;

e)    nu a fost declarată inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

O entitate interesată de înregistrarea în registru va depune în format electronic prin mijloace de transmitere la distanță formularul 163 - cerere de înscriere în registru. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatul de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale/Primarie, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.

In conținutul cererii solicitantul declara pe propria raspundere că desfasoara activităti în domeniul pentru care a fost constituita.

Autoritatea fiscala are termen de soluționare a cererii 10 zile de la depunere.

In cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor efectuate catre entităti persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unităti de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar DACA beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data
incheierii contractului, în Registrul entitatilor/unitătilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

În cazul microintreprinderilor, sumele aferente sponsorizarilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit şi a unitatilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor daca, la data incheierii contractului, aceste entitati sunt inscrise în Registrul entitătilor/unitătilor de cult pentru care se
acordă deduceri.

De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitătilor de cult daca, la momentul platii sumelor, entitatea respectiva figureaza în Registrul entitatilor/unitătilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

 

 

 

Articole & Noutati

30 mai 2020
Facilitati fiscale privind angajarea persoanelor aflate in somaj

Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, primesc lunar, […]

Mai multe detalii
30 mai 2020
Noutati fiscale referitoare la somajul tehnic si alte facilitati fiscale

Angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, mai precis de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta sau de alerta, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din […]

Mai multe detalii
10 aprilie 2020
Am obținut CERTIFICAT DE SITUATII DE URGENTA. Ce pot face cu el?

Certificatul de situatii de urgenta se foloseste in urmatoarele cazuri: - amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare, pe durata stării de urgență, de către întreprinderile mici și mijlocii care și-au întrerupt […]

Mai multe detalii

CONTABILITATE LA #SUPERLATIV

ACCES CONSULT CONTAB SRL / CENTRUL DE AFACERI BUCURESTI SUD, etaj 2
Sos. Oltenitei nr 105A, sector 4, Bucuresti / CUI: 30269761 / J40/6311/2012
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram